Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.

Niniejsza strona zawiera podstawowe dokumenty na temat Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz formularze wniosku i instrukcję na temat procedury wnioskowania.

Informacje o konkursach

 • Główny konkurs

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne: Procesy europeizacji, transfer kultury i wiedzy, wielojęzyczność oraz zmiana norm i wartości.

Wnioski można składać do 15 października 2016 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone na początku marca 2017 r. Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Kolejna edycja konkursu zostanie ogłoszona przez Fundację prawdopodobnie w sierpniu 2017 r. Przewidziany termin składania wniosków w planowanym konkursie to 15 październik 2017 r. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi wówczas na początku marca 2018 r.

 • Uproszczony konkurs

Fundacja wprowadziła poza tym uproszczone postępowanie konkursowe dla projektów z kwotą wnioskowaną do 12 tys. euro. Termin składania wniosków w aktualnym konkursie to 20 marzec 2017 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone w lipcu 2017 r. Projekty zatwierdzone przez Fundację będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Wnioski o dofinansowanie projektów w uproszczonym konkursie są przyjmowane z reguły w listopadzie i w kwietniu. Decyzje zostają zazwyczaj ogłaszane w marcu i w lipcu. Projekty zatwierdzone przez Fundację będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.
Formularze wnioskowe oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie informacje dla wnioskodawców.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/index.php)

Dokumenty

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Schurig
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: schurig@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl