Władze Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Zarząd

Prof. dr hab. Rita Süssmuth
b. Przewodnicząca Bundestagu
(Przewodnicząca)

Prof. dr hab. Jan Rydel
Instytut Politologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
(Zastępca przewodniczącej)

Prof. dr hab. inż. Sabine Kunst
Rektor Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie

Kuratorium

Sekretarz stanu
Cornelia Quennet-Thielen
Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych
(Przewodnicząca)

Sekretarz stanu
Prof. dr hab. Aleksander Bobko 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej
(Zastępca przewodniczącej)

Dr. hab. Marek Cichocki
Profesor Collegium Civitas w Warszawie

Dr Andreas Görgen
Kierownik Departamentu ds. Kultury i Komunikacji
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dr Martina Münch
Minister Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia

Anne Quart
Sekretarz stanu ds. europejskich i ochrony konsumenta
Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumenta Kraju Związkowego Brandenburgia

Prof. dr hab. Stefan Troebst
Global and European Studies Institute
Uniwersytet w Lipsku
(Przewodniczący rady naukowej)

Dr Dietmar Woidke
Premier Kraju Związkowego Brandenburgia
Koordynator Polsko-Niemieckiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej

Rada naukowa

Prof. dr hab. Stefan Troebst
Global and European Studies Institute
Uniwersytet w Lipsku
(Przewodniczący)

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej
Instytut Historyczny
Uniwersytet Warszawski
(Zastępca przewodniczącego)

Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
Filologia Germańska
Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Hans Joachim Meyer
b. Saksoński Minister Stanu ds. Nauki i Sztuki 

Prof. dr hab. Luise Schorn-Schütte
Seminarium Historyczne
Uniwersytet im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem

Prof. dr hab. Klaus Ziemer
Instytut Politologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/445.php)

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl