Członkowie władz

Stan: 31.07.2020

Zarząd

Prof. dr hab. Rita Süssmuth
b. Przewodnicząca Bundestagu
(Przewodnicząca)

Prof. dr hab. Jan Rydel
Instytut Politologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
(Zastępca przewodniczącej)

Prof. dr hab. inż. Sabine Kunst
Rektor Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie

 

Kuratorium

Susanne Burger
Kierowniczka Departamentu Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej
w Edukacji i Nauce
Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych
(Przewodnicząca)

Vito Cecere
Pełnomocnik ds. polityki zagranicznej w dziedzinie badań naukowych, edukacji i kultury  
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

dr hab. Marek Cichocki
Profesor Collegium Civitas w Warszawie

dr Manja Schüle
Minister Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia

Prof. dr hab. Stefan Troebst
Global and European Studies Institute
Uniwersytet w Lipsku
(Przewodniczący rady naukowej)

Jobst-Hinrich Ubbelohde
Sekretarz Stanu ds. Europejskich i Pełnomocnik ds Stosunków Brandenbursko-Polskich
Ministerstwo Finansów i do Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia

dr Dietmar Woidke
Premier Kraju Związkowego Brandenburgia
Koordynator Polsko-Niemieckiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej

dr Bartłomiej Wróblewski LLM
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej

 

Rada naukowa

Prof. dr hab. Stefan Troebst
Global and European Studies Institute
Uniwersytet w Lipsku
(Przewodniczący)

Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
Filologia Germańska
Uniwersytet Łódzki
(Zastępczyni przewodniczącego)

Prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast
Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZiP)
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Prof. dr hab. Luise Schorn-Schütte
Dawniej: Seminarium Historyczne, Uniwersytet im. Goethego we Frankfurcie nad Menem

dr Tadeusz Szawiel
Instytut Socjologii
Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Klaus Ziemer
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/445.html)

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • +49-(0)335-6640593
  • e-mail
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora /
  • Kierownik projektów
  • +49-(0)335-6640593
  • e-mail
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-
  • finansowych
  • Księgowa
  • +49-(0)335-6640226
  • e-mail
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • +49-(0)335-6640595
  • Homepage